Послуги

Нотаріуси приватної нотаріальної контори “Пинзеник & Моісеєва” вчиняють такі види нотаріальних дій:

1) посвідчують  правочини  (договори,  заповіти,  довіреності тощо);

2) вживають заходів щодо охорони спадкового майна;

3) видають свідоцтва про право на спадщину;

4) видають  свідоцтва  про  право  власності  на   частку   в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя;

5) видають  свідоцтва  про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів);

6) видають свідоцтва про придбання майна з  прилюдних  торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися;

7) провадять опис майна фізичної особи,  яка визнана безвісно відсутньою або місце перебування якої невідоме;

8 ) видають дублікати нотаріальних документів, що зберігаються у справах нотаріуса;

9) накладають та знімають заборону щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно) і транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації;

10) засвідчують   вірність  копій  (фотокопій)  документів  і виписок з них;

11) засвідчують справжність підпису на документах;

12) засвідчують вірність перекладу документів з  однієї  мови на іншу;

13) посвідчують   факт,   що  фізична  чи  юридична  особа  є виконавцем заповіту;

14) посвідчують факт, що фізична особа є живою;

15) посвідчують факт перебування  фізичної  особи  в  певному місці;

16) посвідчують час пред’явлення документів;

17) передають заяви фізичних та юридичних осіб іншим фізичним та юридичним особам;

18) приймають у депозит грошові суми та цінні папери;

19) вчиняють виконавчі написи;

20) вчиняють протести векселів;

21) вчиняють морські протести;

22) приймають на зберігання документи.

Зручне розташування офісу, за бажанням клієнта вчинення нотаріальних дій на виїзді.

Безкоштовні консультації клієнтів з приводу вчинюваних нотаріальних дій.

За бажанням клієнта узгодження тексту правочину по e-mail.

Якщо Вам потрібно вчинити нотаріальну дію – звертайтесь у приватну нотаріальну контору «Пинзеник & Моісеєва».